Výměna, storno a sankce

Výměna modelu

Pokud se stane, že vám vypůjčený model nesedí nebo není podle vašich představ, rády vám umožníme jeho výměnu za jinou velikost nebo za jiný model z nabídky půjčovny ve stejné hodnotě půjčovného, případně vám zašleme novou fakturu s upravenou cenou půjčovného dle vašeho výběru modelu. Při výměně za jiný model už další dopravu neplatíte.


Budete-li mít o výměnu zájem, co nejdříve nás prosím kontaktujte na tel. 602 501 488, nejpozději do 12 hodin od převzetí modelu, poté již nárok na výměnu zaniká.


V případě, že si z naší nabídky nic jiného na výměnu nevyberete, můžete také nenošený model vrátit, pokud nám tuto skutečnost oznámíte nejpozději do 12 hodin od převzetí modelu na e-mail info@fashionteka.cz spolu s číslem objednávky. Uhrazenou částku vám vrátíme sníženou o náklady za dopravu 99 Kč / 3,90 EUR a manipulační poplatek 200 Kč / 8 EUR. Zbývající částku uhrazeného půjčovného vám vrátíme ve formě elektronického poukazu nebo kreditů na další výpůjčku do 5 pracovních dnů.

 


 

Storno nájemní smlouvy

Pokud budete chtít svoji objednávku zrušit, je nutné nám to oznámit na e-mail info@fashionteka.cz spolu s číslem objednávky.Vzorový formulář pro odstoupení od nájemní smlouvy je k dispozici ke stažení zde. Po tom, co vám storno objednávky potvrdíme, vrátíme vám uhrazenou částku půjčovného do 5 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.


Objednávku můžete stornovat za následujících podmínek:

• 5 a více pracovních dní před začátkem výpůjční doby - objednávku lze zrušit bez poplatku;

• 4 pracovní dny před začátkem výpůjční doby - storno poplatek činí 50 % z uhrazené částky půjčovného;

• 3 pracovní dny a méně před začátkem výpůjční doby - storno poplatek činí 90 % z uhrazené částky půjčovného.

Nevyzvednutí zásilky u dopravce není považováno za storno objednávky, v takovém případě vám bude účtováno 100 % z uhrazené částky půjčovného.

 


 

Sankce

Pokud model nevrátíte do konce výpůjční doby, bude vám za každý další započatý pracovní den účtován poplatek 500 Kč / 20 EUR nad rámec již uhrazeného půjčovného.

V případě navrácení poškozeného modelu znemožňujícího další nošení vám bude účtováno dodatečné penále v hodnotě 2násobku standardní výše půjčovného na 7 dní - tedy výše půjčovného bez slev.

V případě nenavrácení (ztráty) modelu vám bude účtováno penále v hodnotě doporučené prodejní ceny modelu (uvedené na webové stránce daného modelu) snížené o již uhrazenou částku půjčovného.

Škodou není běžné opotřebení či běžné znečištění.

 


 

Pojištění

K půjčovnému máte možnost si přikoupit volitelné pojištění škody. Pokud by došlo k poškození modelu, které znemožňuje jeho nošení, pojištění vám pokryje 100 % nákladů a nevztahují se na vás již jiné sankce. Jedinou podmínkou je, že nám musíte poničený model vrátit v řádném termínu.

Pojištění vás vyjde na 10 % z doporučené prodejní ceny modelu.

 


  

Storno kupní smlouvy

Pokud budete chtít svoji objednávku zrušit, můžete tak udělat do 14 dnů od jejího provedení. Je nutné nám to oznámit na e-mail info@fashionteka.cz spolu s číslem objednávky. Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je k dispozici ke stažení zde. Po tom, co vám storno objednávky potvrdíme, vrátíme vám uhrazenou kupní cenu do 5 pracovních dnů od přijetí vráceného zboží. 

 


 

Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z nájemní a kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi klientem a poskytovatelem služby.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Poskytovatel služby je oprávněn k pronájmu a prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 


 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz