Výměna, storno a sankce

Výměna modelu

Pokud se stane, že vám vypůjčený model nesedí nebo není podle vašich představ, rády vám umožníme jeho výměnu za jinou velikost nebo za jiný model z nabídky půjčovny ve stejné hodnotě půjčovného, případně vám zašleme novou fakturu s upravenou cenou půjčovného dle vašeho výběru modelu. Při výměně za jiný model už další dopravu neplatíte.


Budete-li mít o výměnu zájem, co nejdříve nás prosím kontaktujte na tel. 602 501 488, nejpozději do 12 hodin od převzetí modelu, poté již nárok na výměnu zaniká.


V případě, že si z naší nabídky nic jiného na výměnu nevyberete, můžete také nenošený model vrátit, pokud nám tuto skutečnost oznámíte nejpozději do 12 hodin od převzetí modelu na e-mail info@fashionteka.cz spolu s číslem objednávky. Uhrazenou částku vám vrátíme sníženou o náklady za dopravu 99 Kč / 3,90 EUR a manipulační poplatek 200 Kč / 8 EUR. Zbývající částku uhrazeného půjčovného vám vrátíme ve formě elektronického poukazu nebo kreditů na další výpůjčku do 5 pracovních dnů.

 


 

Storno nájemní smlouvy

Pokud budete chtít svoji objednávku zrušit, je nutné nám to oznámit na e-mail info@fashionteka.cz spolu s číslem objednávky.Vzorový formulář pro odstoupení od nájemní smlouvy je k dispozici ke stažení zde. Po tom, co vám storno objednávky potvrdíme, vrátíme vám uhrazenou částku půjčovného do 5 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.


Objednávku můžete stornovat za následujících podmínek:

• 5 a více pracovních dní před začátkem výpůjční doby - objednávku lze zrušit bez poplatku;

• 4 pracovní dny před začátkem výpůjční doby - storno poplatek činí 50 % z uhrazené částky půjčovného;

• 3 pracovní dny a méně před začátkem výpůjční doby - storno poplatek činí 90 % z uhrazené částky půjčovného.

Nevyzvednutí zásilky u dopravce není považováno za storno objednávky, v takovém případě vám bude účtováno 100 % z uhrazené částky půjčovného.

 


 

Sankce

Pokud model nevrátíte do konce výpůjční doby, bude vám za každý další započatý pracovní den účtován poplatek 500 Kč / 20 EUR nad rámec již uhrazeného půjčovného.

V případě navrácení poškozeného modelu znemožňujícího další nošení vám bude účtováno dodatečné penále v hodnotě 2násobku standardní výše půjčovného - tedy výše půjčovného bez slev, která je uvedena u daného modelu na 4 dny (platí pro kategorii Speciální příležitosti) nebo 28 dní (pro modely z kategorie Nevšední nošení).

V případě nenavrácení (ztráty) modelu vám bude účtováno penále v hodnotě doporučené prodejní ceny modelu (uvedené na webové stránce daného modelu) snížené o již uhrazenou částku půjčovného.

Škodou není běžné opotřebení či běžné znečištění.

 


 

Storno kupní smlouvy

Pokud budete chtít svoji objednávku zrušit, můžete tak udělat do 14 dnů od jejího provedení. Je nutné nám to oznámit na e-mail info@fashionteka.cz spolu s číslem objednávky. Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je k dispozici ke stažení zde. Po tom, co vám storno objednávky potvrdíme, vrátíme vám uhrazenou kupní cenu do 5 pracovních dnů od přijetí vráceného zboží. 

 


 

Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z nájemní a kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi klientem a poskytovatelem služby.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Poskytovatel služby je oprávněn k pronájmu a prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 


 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz